Οδός Ηρακλείτου

Ο φωτογράφος στέκεται λίγο πριν από τα σκαλιά της Ηρακλείτου, κοιτάζοντας προς τη Σόλωνος. Στη μαρμάρινη στήλη δεξιά, κολλημένη και στους δύο γωνιακούς τοίχους, μία αφίσα που διαφημίζει κάποια συναυλία. Η χαμηλή ανάλυση της φωτογραφίας δεν βοηθάει να ξεχωρίσουμε παρά τις λέξεις [Δήμου] Αθηναίων, συναυλ…αι (συναυλίαι) , …αμενής (Δεξαμενής).

Ηρακλείτου στα σκαλάκια

Το ίδιο σημείο σήμερα. Το κτίριο δεξιά εξακολουθεί να υπάρχει, είναι περιποιημένο και καθαρό, μόνο που δεν έχει πια μπροστά του την αυλή, τις μαρμάρινες στήλες με τις διακοσμητικές υδρίες και το κιγκλίδωμα.