Ασπρό, όπως λέμε Ασπρόπυργος

ΑΣΠΡΟ_Ελευθερία 20-09-1953 copy.jpg
1953