Μπρούτζινο χρώμα

DELIAL copy.jpg
Περιοδικό ΓΥΝΑΙΚΑ, τ. 430, 1966

Γρήγορο μαύρισμα

AMBRE SOLAIR copy.jpg
Περιοδικό ΕΙΚΟΝΕΣ, τ. 401, 1963